Wij zijn Probus Zaanstreek-Waterland

Welkom op de website van gemengde Probusclub Zaanstreek-Waterland

Deze website is primair bedoeld om de eigen leden te informeren die met een wachtwoord toegang hebben tot de gehele website.

Probusclub Zaanstreek-Waterland werd in 1988 opgericht als gemengde club (dames zowel als heren) en telt rond 30 leden.

 ‘Probus’ is een acroniem van Professional and  Business. Verspreid over ons  land zijn er ruim 420 clubs. Veelal herenclubs, verschillende damesclubs en een aantal gemengde clubs. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning. Voor het overige zijn ze autonoom. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van PROBUS/Nederland : http://www.probus-nederland.nl/

Doelstelling

Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap tussen de leden. De leden zijn geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.   

Bijeenkomsten

De leden komen drie-wekelijks bijeen. De doelstelling wordt onder meer nagestreefd door op de bijeenkomsten voordrachten of lezingen te houden op velerlei vlak, maar ook door het organiseren van excursies of andere gezamenlijke activiteiten. De reguliere bijeenkomsten vinden plaats in het Zaans Natuur & Milieu Centrum te Zaandam (zie kaartje onder de knop ‘Contact’ op de menubalk hierboven). Na afloop van onze bijeenkomsten is er altijd nog gelegenheid om met elkaar gezellig na te praten (onder het genot van een drankje en een versnapering).

Lidmaatschap

Probusclub Zaanstreek-Waterland heeft bij de oprichting bewust gekozen voor een gemengde samenstelling. Het bestuur, meestal op voordracht van één of meer leden, nodigt eventuele kandidaat-leden uit om toe te treden tot de club.  Kandidaat-leden worden in de gelegenheid gesteld één of twee keer aan een bijeenkomst deel te nemen om te kunnen beoordelen of zij zich thuis kunnen voelen. Daarna nemen zij de beslissing al of niet lid te worden. 

Van leden wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij de doelstelling van de club onderschrijven. Maar vooral dat zij daadwerkelijk er aan bijdragen dat die verwezenlijkt kan worden. In de eerste plaats door zoveel mogelijk aan de bijeenkomsten deel te nemen, maar ook door verantwoordelijkheid te dragen in bestuur of commissies. 

Mocht u belangstelling hebben voor lidmaatschap en nadere informatie willen ontvangen dan kunt u een bericht sturen via de tab CONTACT.